Trafikverket, Förbifart Stockholm – Kick-start levandegöra utmaningar

Ming fick i uppdrag att utforma och leda kick-starten för projekt Förbifart Stockholm med syfte att levandegöra utmaningarna i projektet och samtidigt involvera alla berörda på ett stimulerande och effektivt sätt.

“Att samla 160 människor till en gemensam eftermiddag och därefter middag förpliktigar. Vi hade mycket information att förmedla och det skulle ske på ett sätt som engagerade alla, där alla var aktiva. Vårt mål var att de skulle gå därifrån fyllda av energi, att de skulle ha fått med sig våra huvudbudskap och ha en ökad insikt och kunskap om det projekt de arbetar i. Vi ville också att de skulle knyta nya kontakter tvärs över organisations-gränserna.

Så blev det också. Deltagarna gick därifrån upprymda och den feedback vi fått var att det var en ”jättebra och lärorik eftermiddag”. Thomas, din avspända stil fick alla att vara sig själva och att vilja och våga engagera sig. Det är en bra grund för människor att ge det bästa av sig själva. Det program ni hade utarbetat funkade utmärkt, deltagarna var nyfikna hela tiden och visste aldrig vad som skulle komma härnäst. Du och Annica gjorde en jättebra och en viktig insats på vår Kick-start, som blev lyckad på alla sätt.”

Louise Melander, kommunikationschef Förbifart Stockholm