VAD ÄR EGENTLIGEN MENINGEN?

En genomgående drift hos alla människor är att vi redan som små barn söker orsaken till allt som sker och att vi vill veta hur orsak och verkan hänger ihop.

Vi kan kalla det för en orsaksdrift eller kausaldrift. Alla som har haft små barn i sin familj känner igen deras envetna experiment vid köksbordet där de om och om igen puttar olika föremål över bordkanten för att se dem falla mot golvet. Trots att sambandet mellan puttning och fallande är klargjort så fortsätter de små liven sina experiment ännu ett tag. Nu handlar det om psykologi. Hur många gånger man kan putta en mugg över bordskanten innan föräldrarna tålamod tar slut i en festlig känsloexplosion.

Det är helt enkelt en grundläggande drift hos oss människor att förstå orsak och verkan. Hela vår verklighetsbild bygger på antagandet att allt som sker har en orsak. Känner vi inte till orsaken till något så skapar vi vår egen förklaring.
Som lärare och ledare måste man vara medveten om denna drift och använda den som pedagogiskt instrument istället för att bli offer för vantolkningar. Man kan t ex medvetet presentera något som uppfattas som ologiskt för att sedan knyta ihop trådarna. Låt oss ge ett exempel på en sådan ”logikkrok” som nästan alltid fångar deltagarnas uppmärksamhet.

Vi brukar ibland påstå att ”fel kund har alltid rätt”. Sen säger vi att det nämligen är svårt att hjälpa en kund att tänka på ett nytt sätt om kunden alltid ska ha rätt. Alltså är rätt kund en som kan ha fel. Exemplet ovan utmanar naturligtvis talesättet att ”kunden alltid har rätt”.

Om man på detta sätt medvetet utmanar logiken, eller människor tankevanor, så väcker man deltagarnas nyfikenhet och drift att reda ut sambanden och får då lättare att tydliggöra det man vill att de ska förstå.
Vårt tips är att aldrig underskatta människors drift att snabbt skaffa sig en förklaring till det som de möter, oavsett om de har tillgång till fakta eller inte.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *