VÅRA OVANOR TROGNA GÖR VI INTE SOM VI VILL

Varför upplever så många en vardag där tiden inte räcker till?

Hur kommer det sig att ambitiösa planer oftast förvandlas till vild improvisation när goda intentioner möter en hård verklighet?

När ska man egentligen få en chans att göra sig själv rättvisa och äntligen uppnå det man verkligen vill utan att behöva offra både hälsa, tillförsikt och sinnesro?

Svaren på frågorna ovan varierar förstås beroende på sammanhang men en återkommande komponent i alla frågeställningarna är hur våra tankar och beteenden styrs av vanor. Vanor är väldigt starkt inpräglade mönster i vår organism som troligen finns till för att hjälpa oss att spara energi när vi tänker och gör saker som är vanligen återkommande.

Vanor kan vara lätta att skaffa sig men är ofta väldigt svåra att ändra på.

Vanorna blir på så sätt väldigt styrande för allt vi tänker och gör. Vad vi uppmärksammar i olika situationer påverkas av våra vanor. Samma sak gäller för hur vi känslomässigt reagerar på olika saker som händer och för hur vi rör våra kroppar.

Människor som lever och/eller jobbar tillsammans i grupp utvecklar också gruppvanor.

Gemensamma rutiner och ritualer ger gruppmedlemmarna trygghet och underlättar de sociala kontakterna. Rummen och redskapen, t ex inredning och tekniska hjälpmedel i en kontorsmiljö, utformas för att stötta både rutiner och ritualer och snabbt rotar sig gruppvanorna allt hårdare i den kultur som finns på en arbetsplats.

Eftersom alla fyra R:n (rutiner, ritualer, rum, redskap) är så tätt sammanlänkande så är det väldigt svårt att ändra på vanorna man har utvecklat. Om det exempelvis står ett stort bord med stolar i ett rum så är det svårt att gå från vanan att sitta ner på alla möten till att stå eller vara i rörelse när man tänker tillsammans. Om man har för vana att använda Outlook som redskap för kommunikation och koordinering så är det svårt att gå från vanan med tidsförbrukande mail och möten till att samspela mycket smidigare med varandra utan inbyggd tidsfördröjning i arbetsformerna.

Därför börjar nu vanornas inbyggda tröghet bli ett allvarligt problem på de flesta av våra arbetsplatser.I spåren av teknikutveckling och global konkurrens ökar kraven på att allting ska gå snabbare och bli billigare, parallellt så förväntas man också höja kvalitén på det man åstadkommer och bli allt flexiblare i hur och när man åstadkommer saker. Plötsligt förvandlas fungerande vanor till dysfunktionella ovanor.
De rutiner och ritualer som tidigare fungerade som ett stabilt stöd blir nu till ett rejält hinder. Många medarbetare upplever att de aldrig har tillräckligt med tid, ständigt tvingas improvisera och lever med en gnagande känsla av att aldrig riktigt räcka till. Våra ovanor trogna gör vi inte som vi vill.

För att kunna skapa en drägligare arbetsmiljö, och därmed kunna uppnå en högre uthållig produktivitet, så handlar det alltså mycket om att kunna byta ut sina gamla ovanor till nya bättre vanor som ger ett starkare stöd i de nya förutsättningar som gäller.

För att kunna utveckla nya vanor så har man stor nytta av att först observera de 4 R:n (rutinerna, ritualerna, rummen och redskapen) för att upptäcka vad man behöver ändra på i syfte att ge en ännu bättre grogrund för de nya vanorna man vill odla. Man försöker sedan formulera vilka nya vanor man vill förstärka och sedan gör man små, men avgörande, förändringar i rummen och redskapen för att lättare kunna lämna de gamla rutinerna och ritualerna och ta till sig de nya.

Man behöver förstås vara medveten om att vi människor först försöker ta med oss våra befintliga rutiner och ritualer in i de nya rummen och redskapen (förklarar t ex varför vi har svårt att få öppna kontorslandskap att fungera eftersom många försöker jobba på samma sätt som man gjorde när man satt i egna rum). Men när det bokstavligen med stöd av rum och redskap blir lättare att tänka och göra på ett nytt sätt än på det gamla, så växer snart nya rutiner och ritualer fram.

Man behöver alltså inte sitta fast i sina ovanor.
Man kan odla nya vanor med hjälp av de 4 R:n – rutinerna, ritualerna, rummen och redskapen.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *