VI LEVER I EN VÄRLD AV SYMBOLER


 
Vi människor använder det vi kallar för symboler för att representera olika saker. Vi använder flera olika typer av symboler som exempelvis bokstäver, siffror, noter och visuella ikoner och bilder, men också för symboler som skapas i stunden av en grupp individer.
Vad är egentligen en symbol?
 
Exempelvis representerar varje bokstav i vårt alfabet ett ljud. Bokstäverna är alltså symboler för ljuden, inte ljuden i sig. När vi sätter ihop bokstäverna bildar vi ord. Orden symboliserar i sin tur olika begrepp, saker, företeelser, aktiviteter, egenskaper m.m. Genom att sätta ord vid sidan av varandra skapar vi meningar. I vilken ordning vi sätter orden i en mening har en stor påverkan på betydelsen av meningen. ”Hund bet man” betyder ju något helt annat än att ”man bet hund”.
Detta gäller alla typer av symboler som exempelvis siffror, noter och visuella ikoner, men också för symboler som skapas i stunden av en grupp individer i form av illustrationer och bilder.
 

 
 
Förklaringen till att relationen mellan olika symboler spelar en stor roll för betydelsen av en grupp symboler är att våra mänskliga hjärnor både skapar och lagrar vår förståelse i form av mönster.

Därför har du stor nytta av att medvetet underlätta användandet av symboler när en grupp människor ska tänka tillsammans. Symbolerna hjälper nämligen individerna att se varandras tolkningar av det som gruppen tänker kring. Symbolerna hjälper också gruppen att skapa nya gemensamma mönster och fungerar dessutom som ett ”externt” minnesstöd. .Ett vanligt sätt att dra nytta av gemensamma symboler är att gruppen ritar dessa på whiteboards och blädderblock. Ett annat sätt är att använda post-IT för att enklare kunna flytta runt på symbolerna och gruppera dem i olika kategorier.

Svagheten i att begränsa sig till whiteboards, blädderblad och post-IT är dock att gruppen lätt blir låst till att visualisera sina symboler på väggarna och visualiseringen blir väldigt 2-dimensionell.

Vi föreslår därför att du hjälper dina grupper att använda symboler på ett mer sinnrikt sätt, d v s att individerna får ”se, höra, göra och röra” när de använder symbolerna tillsammans.

Dessutom föreslår vi att ni flyttar ut från väggarna och in i rummet och skapar 3-dimensionella mönster av symboler i rummet. Då kan deltagarna bokstavligen röra sig i mönstret av symboler och lättare se varandras ansikten när de kommunicerar.

På detta sätt blir det också lättare att involvera
alla deltagare i tänkandet.
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *