Vinnova UDI – Programkonferenser

Ming fick i uppdrag att i en pilot utveckla koncept och drift av programkonferenser i syfte att underlätta för Vinnova att kunna styra, beställa och agera i och kring sina programkonferenser inom UDI och samtidigt öka både effektivitet och kvalitet i själva programträffarna gällande förberedelser, genomförande och uppföljning.

“Thomas och Annica från Ming Company har med sin positiva inställning, lyhördhet och djupa erfarenhet lyft våra konferenser till en högre nivå. Det har bland annat bidragit till effektivare erfarenhetsutbyte mellan projektledare och en mer dynamisk dokumentation. Genom att anlita duktiga processledare som tar ansvar för struktur och form har vi kunnat fokusera mer på konferensinnehållet, det som vi kan bäst.

Daniel Rencrantz, programledare för Utmaningsdriven innovation på Sveriges innovationsmyndighet Vinnova